بچگي يعني: وقتيکه فاصله ي دستشويي تا اتاقمونو مي دويديم
و از اينکه لولو ما رو نمي خورد فرياد مي زديم، ھـــــوراااا
+ نوشته شده توسط mahsan در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 16:52 |
نــزدیــک یــعــنــی

گــرمــای نـفـسـش گــونــه ات را گـــرم کــنــد . . .

غــیــر از ایــن یــعــنــی دوری

+ نوشته شده توسط mahsan در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 16:51 |

شبیه کسی که از یک آدرس تنها پلاکش را میداند

 

در ازدحام آدم ها و خیابان ها

 

دنبال دستانت میگردم ...

+ نوشته شده توسط mahsan در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 16:49 |
دَم از بازی حکم میزنی !
دَم از حکم دل میزنی !
پس به زبان “قمار” برایت میگوی م!
قمار زندگی را به کسی باختم که “ تک ” “ دل ” را با “خشت” برید !
باخت ِ زیبایی بود !
یاد گرفتم به دل ، “ دل ” نبندم !
یاد گرفتم از روی “ دل ” حکم نکنم !
دل را باید بُــر زد جایش سنگ ریخت که با خشت تک بــُری نکنند !
+ نوشته شده توسط mahsan در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 16:47 |

روزانــه هزاران انســان به دنیــا می آینـــد ..

 

امــا نسل ” انســانیت “ در حال انقــراض است

+ نوشته شده توسط mahsan در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 16:44 |
بعضیا هستن به خاطر بعضیا زندگی می کنن

بعضیا هستن دیگه آهنگای شاد به دلشون نمی شینه...بعضیا هستن دلشون می خواد هیچکس سکوتشونو نشکنه...

بعضیا هستن جای شبو روزشون عوض شده...بعضیا هستن دیگه از آدما می ترسن...بعضیا هستن تیپ مشکی رو به هر تیپی ترجیح میدن...

بعضیا هستن همه جا  تنهان و فقط صدای خنده های دیگرانو گوش میدن....بعضیا هستن هی از خدا گله می کنن...بعضیا هستن عاشق نوشته های پر دردن چون دردشونو قشنگ توصیف می کنه...

بعضیا هستن خنده هاشون تلخه و دیگه گریه هاشون آرومشون نمی کنه...بعضیا هستن دوس دارن شاد شن ولی همش فاز غم ، دنیاشونو می گیره...بعضیا هستن دلشون شکسته ولی صداشونو در نیاوردن...

بعضیا هستن از زندگی خستن ولی دارن به خاطر بعضیا زندگی می کنن........

+ نوشته شده توسط mahsan در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 16:42 |

میـدونی بن بسـتــــــ| زنـدگی کـجـاست ؟؟؟

جــایــی کـه ...

نـه حـــق خــواسـتن داری

نـه تــوانــایـی فـــرامــوش کـــردن

+ نوشته شده توسط mahsan در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 16:39 |
زیر گنبد کبود ، دوتا عاشق بودن و کلی حسود ...
تقصیر همون حسودا بود ،
که حالا شده یکی بود ، یکی نبود
+ نوشته شده توسط mahsan در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 16:37 |
به بعضیا باید گفت : سعى کن وقتی نون و نمک کسى رو ميخورى

، پشت سرش گوه نخوری !

+ نوشته شده توسط mahsan در سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 و ساعت 11:39 |
تنها آینده نگری مفیدی که ما ایرانیها تو زندگی میکنیم
 پر کردن آفتابه ست که

 یه وقت توی توالت گیر نکنیم بدبخت شیم!   

+ نوشته شده توسط mahsan در سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 و ساعت 11:37 |

ایـن چه حـرفیست که در عالم بالاست بـهـشـت ؟

هـر کجا وقت خـوش افـتـاد همانجاست بـهـشـت

 

دورخ  از تیــــرگی  بـخت  درون  تـــــو  بــود

گـردرون تـیــره نـباشد هـمه دنیــــاست بـهـشـت

 
+ نوشته شده توسط mahsan در سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 و ساعت 11:32 |

شنیدم میگن:

 

 اگه یه دختر بخاطر یه پسر اشک می ریزه یعنی واقعادوسش داره

 

اما اگه یه پسر بخاطر دختری اشک بریزه:

 

یعنی هیچ وقت نمی تونه کسی رو مثل اون دوس داشته باشه

+ نوشته شده توسط mahsan در یکشنبه سیزدهم مهر 1393 و ساعت 22:9 |
مَـטּ تُو نَبوבت ، جُز اَشک وُ حَـ ـسرت ، جز گِریه کَرבט، کآرے نـَـבآرم


بــ ــے تُو نمــیشه ، بــ ـے تُو نمیخوام ، حَتــ ــے یِه رُوزَم ،בَووم بیــــار


بــ ــے تُو چـِ ـجوری ، بـا خاطـراتِت ، روزا و شَــ ـــبها رو بـِـ ــگذرونــ ـم


خـــ ــاطـره هــــاموטּ،اَز خـ ـــاطِرت رَفــ ــت ، امـ ــا هنـوُزمבِلتنگشوُنم

+ نوشته شده توسط mahsan در یکشنبه سیزدهم مهر 1393 و ساعت 22:8 |
تـ ـو بـہ مـَ ـن هيـچ בيـ ـنـے نـَבآرے ... هيچـ ـے .. اَگـہ عـ ـآشـِقـِت شـُבَم ... خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ... اَگـہ

هـَمــہ בُنيـآمـ ـو بـآ تـ ـو سـآخـ ـتَـم ... خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ... اَگـہ بـَعـב اَز رَفـ ـتـَنـِت هـَميـ ـن خيآلـِتـ ـَم بآ בُنيـآ

عـَوَض نمـيكـُنـَ ـم ... خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ... وَلـے تـ ـو مـَבيـ ـونـے بـہ هـَمـہ كـَسآيـے كـہ بـَعـב از تـ ـو ... اَز تـَہ

دِل بـِهـِ ـم گـُفـ ـتـَن : בوسـ ـتـِت בآرَم ... وَ مـَ ـن پـ ـوزخـَنـב زَבَم و رَב شـُבَم ... چـ ـون בيگـہ ايـ ـن حـَ ـرف و بآوَر نمـے كـُنـَ ـم ...

+ نوشته شده توسط mahsan در یکشنبه سیزدهم مهر 1393 و ساعت 22:3 |
سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم ، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم .
+ نوشته شده توسط mahsan در یکشنبه سیزدهم مهر 1393 و ساعت 18:45 |
سلام این یه سایت نظر سنجی از بهترین بازیکنان والیباله جهانه که اسم سعید معروف هم توشه برید رای بدید فعلا معروف با 25%اوله http://www.worldwidejobs.org.uk/volleyball-player-of-the-year/

+ نوشته شده توسط mahsan در جمعه یازدهم مهر 1393 و ساعت 23:19 |

 به قلبم دستور دادم

 

  آرام بزند

 

  وقتی نامت را می برند

 

  اما حقیقت این است

 

  من فرماندار خوبی نیستم.

+ نوشته شده توسط mahsan در سه شنبه هشتم مهر 1393 و ساعت 23:3 |
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﯾﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﻦ ﻟﺤﺎﻑ
ﺑﮑﺸﻪ ﻻﻣﭗ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ ﺩﺭ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺑﺒﻨﺪﻩ ....
.
.
.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﺍ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺧﯿﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ .. ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ... ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎﺩ
ﮐﻮﻟﺮ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻻﻣﭗ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﻣﯿﺮﻩ ...ﺩﻭ ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺕ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﮑﻨﻦ ..
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﻭ ﺑﺒﺮﻩ
+ نوشته شده توسط mahsan در شنبه پنجم مهر 1393 و ساعت 16:12 |
به سلامتی بارون ک معلوم نیست چندگیگ حافظه داره که این همه خاطره توش جاشده...

+ نوشته شده توسط mahsan در شنبه پنجم مهر 1393 و ساعت 16:11 |
کسی که بیشتر از همه دوست داره...

بدون دلیل شاید هر روز باهات دعواش بشه!!!

اما وقتی که ناراحتی....

با "همه ی دنیا" میجنگه...

تا به ناراحتیت پایان بده!!!

+ نوشته شده توسط mahsan در شنبه پنجم مهر 1393 و ساعت 16:9 |
مریضم . . .
چشمهایم درد می کند . . .
تب دارم . . .
اینهمه صغری کبری چیدن نمیخواهد
تو نیستی
دارم می میرم !

+ نوشته شده توسط mahsan در شنبه پنجم مهر 1393 و ساعت 16:8 |

دیشب دست خط بچگی هامو بردم داروخونه

.

.

.

.

دو بسته قرص سردرد بهم داد

+ نوشته شده توسط mahsan در شنبه پنجم مهر 1393 و ساعت 16:5 |
وقتی کسی تو را عاشقانه دوست دارد
 
شیوه ی بیان اسم تو
 
در صدای او متفاوت است
 
و تو حس میکنی که نامت
 
در لبهای او ایمن است . . .
+ نوشته شده توسط mahsan در شنبه پنجم مهر 1393 و ساعت 16:4 |
اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید،آن شخص را احمق فرض نکنید بلکه بدانید که او خیلی بیشتر از آنچه لیاقت داشته اید به شما اعتماد کرده است...
+ نوشته شده توسط mahsan در شنبه پنجم مهر 1393 و ساعت 16:3 |
ابراهیم نیستم اما غرورم را قربانی کسی کردم که ارزش گوسفند هم نداشت
+ نوشته شده توسط mahsan در شنبه پنجم مهر 1393 و ساعت 16:2 |
ﺭﻓــــﯿـــــــــــــﻖ " ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﺭﺍﺳــــــــﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾــﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿــــــــﺎﯼ ﭘــﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﺗﻨﻬـــــــﺎ ﺑﻮﺩﻥ " ﺧﯿﻠــــــــﯽ ﺑﻬﺘﺮ" ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﮐﺴـــﯽ ﺍﺳــــﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫــﯽ ﺩﺍﺋــــــــﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷــــــــﺖ ﻧﮑﻨﺪ ...

+ نوشته شده توسط mahsan در دوشنبه هفدهم شهریور 1393 و ساعت 12:32 |
فضای مجازی واســـه بعضــــیا مثل بهشت زهراست ... !

 
واسه سر زدن به اونی که دوستش دارن...
 
ولی دیگه ندارنش...!
 
برای آروم کردن دل خودشون میرن توی پروفایلش...
 
با یه دنیا حسرت و خاطره فقط سکوت میکنن 
 
و کامنت دوستای تازشو میخونن ...
+ نوشته شده توسط mahsan در دوشنبه هفدهم شهریور 1393 و ساعت 12:30 |
به سلامتی دختری ک وقتی ماشینش تصادف کرده بود داشت اتیش می گرفت،
پسری اومد و گفت:دستتو بده نجاتت بدم،گفت:عشقم گفته
دست به نا محرم بزنی قیدمنو زدی،میسوزم ولی قیدشو نمی زنم....

+ نوشته شده توسط mahsan در پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 و ساعت 21:43 |
بهترين ثروت آن است كه انسان به وسيلة آن آبروي خود را حفظ نمايد.

+ نوشته شده توسط mahsan در سه شنبه یازدهم شهریور 1393 و ساعت 14:33 |
خداوندا به من بفهمان اينجايي که هستم تقدير من است يا تقصير من

+ نوشته شده توسط mahsan در سه شنبه یازدهم شهریور 1393 و ساعت 14:25 |


Powered By
BLOGFA.COM